in samenwerking met YouAreWatchingUs
zoek je foto op nummer

WAT IS THE STATE OF
THE STATE?

The state of the state is een kunstproject dat een portret van de samenleving laat zien. Performancemaker Julian Hetzel (DE) heeft een concept ontwikkeld voor het maken van een snapshot van Nederland. Het concept is gebaseerd op het idee om door middel van gedeeld auteurschap een portret te maken, waarin verschillende bronnen samen een groter beeld vormen.
De collage wordt zo een zelfportret, gemaakt door wie maar wil meedoen. Mensen worden uitgenodigd een foto van zichzelf te maken en zo een uitspraak te doen over hun werkelijkheid.

Het portret bestaat uit twee niveaus: als visueel beeld en als een performance tijdens Festival a/d Werf 2012.

Het project loopt van februari tot mei
en is onderverdeeld in drie delen: een
installatie, een oproep voor casting
en een performance. The state of the state is een samenwerkingsverband met YouAreWatchingUs (CH/DE)
en wordt geproduceerd door
Festival a/d Werf.

DEEL 1: PORTRET

INSTALLATIE IN DE STAD

Vanaf februari reist een media-installatie met scanner langs een aantal publieke ruimtes verspreid over Utrecht. Mensen kunnen hier hun foto maken. De installatie fungeert als apparaat dat beelden vastlegt, maar ook als archief. Het publiek wordt uitgenodigd om foto's te leveren door zichzelf of dingen die ze bij zich hebben te scannen. Deze plaatjes moeten een verbinding hebben
met hun relatie met en opvattingen over de staat van het land.
Door deze ongecensureerde visuele momentopnamen te verzamelen ontstaat een beeld van het
grotere geheel.

Meedoen is makkelijk: zoek de installatie en druk op de knop.
Er wordt dan een foto gemaakt die direct op het scherm te zien is. Iedere scan wordt genummerd, opgeslagen en gearchiveerd. Het archief is op het scherm te bekijken en ook via deze website. Tijdens Festival a/d Werf
is ook een tentoonstelling van de verzameling te zien.

DEEL 2: MEEDOEN

OPROEP CASTING

Naast het scannen kunnen de mensen ook hun mening delen op het podium tijdens een performance. Wil jij een uitspraak doen over de staat? Heb jij iets te zeggen en iets te delen?

Geef je op voor de casting. Doe dat vóór 1 maart 2012. Leeftijd, afkomst, ideologie, religie, taal of toneelervaring zijn niet belangrijk.
Het gaat om de kleine details van het dagelijkse bestaan.

DEEL 3: DE PERFORMANCE

EEN PORTRET VAN HET HIER EN NU

Het uiteindelijke portret wordt vertaald naar een performance waarin mensen uitgenodigd zijn hun persoonlijke gedachten over de staat van de staat te delen. Julian Hetzel en zijn team gaan aan de slag met niet-professionele performers – experts op het gebied van de werkelijkheid en het dagelijks leven. De logica achter de performance is dezelfde als die achter de scans; het gaat erom één portret
te creëren uit een veelheid aan portretten.

Het team van The state of the state selecteert tijdens een casting een groep mensen met wie ze willen werken. In de daaropvolgende maanden maken ze dan een levend portret van het hier en nu.
Deze performance wordt in mei gepresenteerd op Festival a/d Werf
in May 2012.